Back to Top

Nyheter  2022            


.

2022-02-25  - De nya flakmopederna finns i lager

2022-03-21  -  Uppdaterat info om fraktavgifter under "hur man beställer"

2022-04-26  -  Televerksmoppen kompletterad med stege  - Bygginstruktion med förbättrade målningstips på plats.


Uppdaterad

220729.

Mopederna tillverkas i fyra olika varianter i samtliga skalor

MCB standard med öppet flak, Norsjö Postmoped,

MCB med lastlåda och MCB som Televerksmoped.

Vår utställningsbana Engelsfors-

Drambo-Modelljärnväg är med

vid Modelltåg på Skansen

i Stockholm den 1-2 oktober


Välkomna att möta oss vid vårt bord intill banan!

Ny generation flakmopeder

Modellerna tillverkas i tre skalor

Skala N, skala H0 och Skala 0

De finns som omålade detaljsatser i två delar, moped och förare.

(televerksmopeden i tre delar)

Eller som färdigmålade  modeller  

Läs mer om de nya flakmopederna --->

Bygg och målningstips


Skala N   -   1:160

Byggsatser - lok

Etsade byggsatser.

Byggsatser - vagnar

Etsade / 3D-printade.

Byggsatser - fordon m.m.

Etsade / 3D-printade.

Miljödetaljer

.

 • 3D printade roddbåtar och containers

 • Etsade detaljer, bankomat, TV-antennerparkbänkar, brunnslock, soffor, staket och räcken

Fler nyheter i skala N

SJ:s perrongsoffor


.Detaljsats med 6 stycken omålade soffor

Kontaktledningsdetaljer

 • .

      

  Etsade byggsatser:

  • Bangårdsbryggor i olika längder

  • Linjestolpar och stolpdetaljer

  • Sugtransformatorer

Skala H0   1:87

Etsade byggsatser

. Spårrensare och släpkärra

3D-utskrivna byggsatser.

Flakmopeder

      .

     Traktorer, slaghack, ekor m.mKällar- och utställningsbana

.

      Engelsfors-Drambo Modelljärnväg

Skala 0   1:45

.Flakmopeder